Börje

Nordväst om Uppsala finns ett fint område runt Börje. Det är ett utpräglat kulturlandskap, Uppsalaslätten när den är som vackrast. Stigarna känns som vore de sekler gamla och skogen är väl skött och bitvis parkaktig. MTB åkningen är varierad och rolig. Turer i Börje kan med fördel kombineras med Berthåga.

Den bästa kartan är IF Thors Börje i 1:10 000. Ut till Börje kan man ta sig antingen genom berthåga, Staby – Solsäterleden förbi Kodöden eller via Börjevägen. Från Flogsta går raktaste vägen via Läby kyrka och Solsäter. Mycket fina praktiskt taget helt bilfria rundor kan åkas från Uppsala genom att kombinera led 1 och 5 i Berthåga med led 6, 1, 3, 2 i Börje.

  
Börjeområdet

1 Börje Prästgård – Ekebyboda
2 Börjerundan
3 Steget
4 Ströjaleden
5 Länken
6 Solsäter – Börje kyrka


1 Börje Prästgård – Ekebyboda

Svårighet: 

Längd: ca 1200m.

Fin stig i gammalt kulturlandskap. Den är snabb och lätt utom vid väta då upplandsleran växer på däcken. Stigen går relativt nära en skjutbana. Man bör således akta sig för att lämna stigen på mot norr där skjutbanan ligger. Leden används framförallt om  man kommer från Berthåga. Led 1 Berthåga sidan och led 6 för att ansluta till Börjerundan via led 3.

Börja vid Börje prästgård. Följ gärdeskanten på fin stig. Åk över ängar i nordostlig riktning kom in i skog. Kom ut på körväg vid Ekebyboda.

 
Till kartan  Till ledförteckning


2 Börjerundan
Svårighet:  
 
 

Längd: ca 5 km. 
 
 
 

Mycket fin runda i skogen mellan Ekebyboda och Börje idrottsplats. Naturen är vacker och stigen varierar från snabb och lätt till småknixig. Man kan komma på rundan från flera håll. Mest direkt via Elljusspåret. Kommer man från Börje prästgård använder man led 3. Här beskrivs leden från Börje idrottsplats.

 
 
 

Kom fram till gärde där elljusspåret är enat, till ett, för båda riktningarna. Lämna spåret för stig som tar av till höger (N). Den går förbi ett torp och kommer ut på körväg. Följ denna drygt 200 m, tag sedan av till vänster på fin stig uppför liten knalle. Stigen går nu i kuperad mycket vacker terrräng fram till en kraftledning. Vid denna tar man av till vänster, och kör nerför backe tills man möter körväg. Denna delar sig här och man kan ta vilken man vill av grenarna. De möts igen vid ett gärde ca 500 framåt.

 
 
 

 
Åk längs gärdets södra kant, två broar, och kom fram till led 5 som tar av till vänster, fortsätt rakt fram i nordlig och senare nordostlig riktning, kom fram till hörn och vänd söderut (SV). Strax efter hörnet ansluter led 4. Fortsätt på små höjder söderut först i sydvästlig riktning sedan rak söderut och gradvis mot ost på fin småknixig stig. Passera vägskälet till led 3. Efter ytterligare 150 m tar led 5 av till vänster. När man kommer fram till elljusspåret vid gärde sluts cirkeln, man är tillbaka där man började.
 
Till kartan  Till ledförteckning

3 Steget
 
Svårighet:  + 
 
 

Längd: ca 500m. 
 

 
Mycket fin led som binder ihop led 1 och 2. Den har ett steg som är mycket svårt om man åker den söderifrån. 
 

 
 

 

Stigen börjar (eller slutar om man kommer från andra hållet) vid körvägen mellan Ekebyboda och Börjevägen. Mellan gärdena finns ett band av äng och träd. Finn stig som tar av norrut och följ denna. När man tar in i skogen går det rejält uppför och tekniskt krävande med några fina steg. Kom fram till led 2

 
Till kartan  Till ledförteckning4 Ströjaleden

Svårighet: 

Längd: ca 900 m

Led mellan Börjerundan och Ströja, en husklunga vid en avfartsväg väster om Ekeby.

Tag av från ett tydligt hörn på Börjerundan. Där den svänger söderut. Följ markerad led som är delvis sur med murkna spänger. Korsa asfaltvägen till Ekebyboda. Forsätt uppför brant steg på andra sidan och följ fin småknixig led utmärkt med blå och vita ringar på träden. Korsa ridstig. Kom fram till höjd med hus nedanför. Tag här till höger och följ ridstigen ut på vägen. Härifrån kan åka vidare på småvägar till Jumkil och Prästgårdsrundan.

I det fall man kommer från Ekeby korsar leden vägen strax före 30 km hastighetsbegränsningsskylt. Tag till vänster (Ö) för att komma till Börjerundan till höger (V) för att följa den knixiga stigen till Ströja.

 
 
Till kartan  Till ledförteckning5 Länken

Svårighet:  

Längd: ca 400 m.

Stig som skär mellan norra och södra sträckningen av Börjerundan, led 2.

Från den södra sträckningen tar man av norrut vid tydligt vägskäl. Första delen är roligt knixig. Längre fram kan det vara surt.

Från den norra sträckningen tar man av ca 50 m efter (eller före beroende på färdriktning)  bro vid ett gärde. Den andra bron om man kommer österifrån.

 
Till kartan  Till ledförteckning


6 Solsäter – Börje kyrka
 
Svårighet:  
 
 

Längd: ca 5 km. 
 
 

Led som förbinder Staby – Solsäter leden med Börje. Den går på stig och grusväg. Så man klarar sig nästan helt undan trafik. Tekniskt är den ointressant. Men det är mycket vackert. Man åker förbi torp, fina bondgårdar, gärden och hagar. Rekommenderas.

Om man kommer från Staby, fortsätter man rakt fram, över vägen, när man kommer till Solsäter. Följ grusväg fram till Hagalund, öppen glänta. Tag där till höger på sur körväg  till Skogshem. Tar man av något tidigare är det mer stig. Därefter grusväg till Klista. Korsa järnvägen, kom fram till Bösslinge, tag där till vänster (V) på grusväg, förbi Brunnby till Tallbacken.

 
 
 
Strax före Tallbacken tar man till höger (NO) och åker upp i skog, ca 400 m in i denna tar man av till vänster (N) på fin stig, vilken man åker fram till Skogshyddan. Därifrån är det knappt en kilometer till Börje kyrka.  

Fortsätt till Börjerundan via led 1 och 3

 

 
Till kartan  Till ledförteckningTill sidans början                                   MTB runt Uppsala                                Index