MTB-leder nära centrala Uppsala
 
Några leder kan man börja åka praktiskt taget mitt i Uppsala: dels Gula- och Röda stigen, dels längs Uppsalaåsens krön både norr och söder om Uppsala. Dessa leder är förhållandevis lätta och snabba, endast några kortare sektioner av Gula stigen är tekniskt krävande. De på södra sidan används ofta för att ta sig ut och in från Lunsen, Morga och Nåsten. Under och inför långloppssässongen tränas det flitigt på dem.


 

1 Gula stigen
2 Röda stigen
3 Stensturesåsen - Sunnersta
4 Galgbacken - Röboåsen - Tunåsen
5 Åkantsleden
6 Mountainbikebanan

1 Gula stigen
 
 

Svårighetsgrad:  

Längd: ca 8 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gula stigen är Uppsalas MTB-åkares hemmabana. Det är den absolut mest åkta leden. Främst därför att den går in i centrala Uppsala. Därför är den en perfekt hemfärds- eller utfärdsled. Men den kan även åkas för dess egen skull, gärna i kombination med Röda stigen. Gula stigen är mycket omväxlande och innehåller snabb hårdpackad stig, med några beroende på årstid mer eller mindre sliriga kärr, steg, stenrösen och bitvis ett otal rötter som hamras. Snövintrar när det är bättre att åka skidor än att cykla i Nåsten och Lunsen består Gula stigen av hårdpackad snöstig.
Gula stigen är tyvärr känslig för regn och väta. Vissa partier blir lätt mycket leriga och hala. En del av stigen går genom hagar som sommartid är betesmark för kor, oxar och tjurar. Dessa besvärar inte cyklister, såvitt vi vet, men det är mycket viktigt att tänka på att noggrannt stänga inte mindre än fyra grindar.

 
Stigen är väl märkt med gula märken. Någon karta är alltså inte nödvändig. Gula stigen är inte så knixig, så det går utmärkt att hålla ett högt tempo, att hårdträna, utan att bli fullständigt mörbultad. Den är också utmärkt för nybörjare. De som aldrig åkt ‘single track’ tidigare tenderar att finna Gula stigen svår eller mycket svår.
 
Börja vid hörnet till Stenstureåsen, korsningen av Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen vid Studenternas idrottsplats och Akademiska sjukhuset. Åk upp till Sten-Sture-monumentet, brant. Förbi monumentet, ned, förbi Polacksbacken, längs Eklundhofsvägen, höger på regementvägen förbi Ånströmslaboratoriet och sedan in i och genom skogspartiet Kronparken fram till Dag Hammarskölds väg på snabb fin stig. Här åker man under Kungsängsleden i tunnel, tar till höger och under Dag Hammarskölds väg genom ytterligare en tunnel. Cirka hundrafemtiometer efter denna tar man till vänster in på fin stig som löper in i skogen. Den vindlar sig nu söderut och lyckas, trots den omgivande tätbebyggelsen, hålla sig i skog och mark hela vägen. Skyltningen är hela vägen tydlig.
Passera en stor äng, och en hästhage, korsa väg, och följ en rå väg över gärde och kom in i skog igen. Här infinner sig de första tekniska svåriheterna, ett par hällar. Den första kör man rakt över. Den andra, som är sönderbruten och ligger direkt efter ett dike, kan man undvika genom att köra rakt fram efter diket. Kom ut på cykelbanan mellan Genetikcentrum och Valsätra, korsa cykelbanan, och åk genom en brant bäckravin, och in i skog. Bitvis kan det vara mycket surt här. När man lämnar skogen kommer man ut i något som kallas Ultuna hagar. Här finns flera boskapsgrinder som man måste vara noga med att stänga.
 
 

Korsa Hugo Alvéns väg och kom in i skog. Här är leden något tekniskt krävande. Omväxlande med steg, rötter, kärr och en skog av sten på ett ställe (krux). Så småningom kommer man fram till Gottsunda gipen, vilken man åker söder och sedan snett över till en bro av små stockar. Här tar Röda stigen av till höger. Fortsätt rakt fram, över steg, och vidare på snabb fin stig fram till Vårdsätravägen. Sista biten är gemensam med Röda stigen.

För att bilfritt komma vidare till Morga eller Lunsen cyklar man ned mot Skarholmen och tar Åkantsleden till flottsundsbron.

 

Till kartan                                                                 Ledförteckning


2 Röda stigen
 
 
 
Svårighetsgrad:  + 
 
 

Längd: ca 2,5 km. 
 
 
 
 

 

Röda stigen är en kommunal slinga i Vårdsätraskogen. Den består huvudsakligen av snabb hårdpackad stig, med enstaka rötter och något steg. Den inbjuder till höga farter, men en viss försiktighet bör iakttas eftersom det finns gott om folk som rastar hundar, flanerar, joggar etc. Stigen är tydligt märkt.

Man kan börja på slingan antingen där röda stigen böjar vid Skarholmen, eller från cykelbanan från Vårdsättra till Gottsunda, eller från Gula stigen, när den gått över Gottsundagipen stöter man ihop med röda stigen alldeles innanför skogsbrynet. Röda stigen kan således med fördel kombineras med en tur på Gula stigen. Östra delen av röda stigen, som går parallellt med Gottsunda gipen, hamrar en del rötter och tar sig över en och annan mindre knixighet. Västra delen, som går parallelt med Vårdsätravägen, går på snabb rolig stig.

 

Det finns flera anslutningar till (eller från) Nåsten. Den finaste är att från Röda stigens norra ände ta till höger, åka över Gottsundagipen och på en kuperad cykelbana fram till hundklubben i Hågadalen och vidare ned i denna på grusväg till Fäbodarna, varifrån flera fina leder utgår: Nåstentraversen, Hågaåsen, Hundslädevändan, Ekensberg - Fäbodarna. En annan variant är att åka Vårdsätravägens cykelbana till Lurbobron, korsa denna, och sedan ta omedelbart till höger mot Predikstolen och Fäbodarna på en stig som ofta rids och tenderar att vara mycket gäggig.
 

Till kartan                                                                 Ledförteckning


3 Stensturesåsen - Sunnersta
 

 Svårighetsgrad:  – 

Längd: ca 6 km.
 
 
Mycket vacker led som följer åsarna ända från Studenternas idrottsplats till Sunerstas skidbackar. Leden ger fin konditionsträning. 
 

 

 

Börja med att följa Gula Stigen, från hörnet vid akademiska sjukhuset. Förbi Polacksbacken. Vidare fram till Dag Hammaskölds väg. Lätt stig. Brantare varianter finns på Stenstureåsen för den som känner sig hugad.

Stenstureåsen
 
 
 
Framme vid Dag Hammarskölds väg åkar man inte över den utan följer istället småstigar 30-40 meter från vägen fram till gärdena mot Ultuna, sedan tar man österut, och letar sig fram till åsen. På dess krön finns en led, bitvis stig, bitvis grusväg, som leder till Ultuna. 
Ultunaåsen
 
Vidare längs ån fram till Sunnerstaåsen, som också är cykelbar. När man åker upp på denna korsar man en särskilt anlagd MTB-bana, smal stig med MTB-märken. Avsluta vid Sunnerstas skidbacke eller Flottsundsbron. Flera varianter finns på denna led. Grundregeln är att hålla sig så nära åsens krön som möjligt tills man lär sig hitta. Sunnerstaåsen
 

Från Flottsundsbron är Morga och Lunsen mycket nära. Direkt på andra sidan bron börjar Sjöstigen. I skogsbrynet strax före väg 255 börjar leder till Lunsentorpet, Bergsbrunna och Sävja.

Till kartan                                                                 Ledförteckning


4 Galgbacken - Röboåsen - Tunåsen

Svårighetsgrad: 

Längd: ca 3,5 km

Fin led som går längs åsarna norr om Uppsala. Utsikterna är vackra men åkningen inte särskilt krävande. Både på Galgbacken och Röboåsen förekommer joggare. De kan dyka upp oväntat. Skräm dem inte. Det finns flera varianter på denna tur. Ingen är mer rätt än någon annan. Området vimlar av stigar. Grundregeln för orientering är att det gäller att följa krönen på de tre åsarna som ligger mellan Uppsala och Gamla Uppsala.

Åk Swedenborgsgatan norrut tills den tar slut. Fortsätt på bred stig, strax efter tunnel under E4an (50-75m) tar man till höger, mycket brant stigning upp på Galgbacken. På dess krön tar man till vänster, och åker norrut på stig som går nära krönet. Väl nere från Galgbacken följer man stig/cykelbana norrut till Röboåsen, i en liten sadel tar stigen till vänster och går upp på åsen. Följ denna, tag sedan till höger strax före den högsta punkten, brant backe nedför. Strax är man tillbaka på stora stigen/cykelbanan till Gamla Uppsala, korsa gammal järnvägsvall och Röbovägen, och fortsätt rakt framåt. Ett par hundra meter bortom järnvägsvallen går en liten stig av till vänster up mot Tunåsen. Följ denna upp på Tunåsen. Från dess topp fortsätter man rakt norrut och finner en tunn stig som först går mot norr sedan svänger av mot öster, och kommer ut på ängen under Tunåsen. Fortsätter över till Gamla Uppsala högar. En fin stig går i en travers på deras västra sluttningar och leder fram till Gamla Uppsala kyrka. Observera att det är absolut förbjudet att cykla på högarna.

Till kartan                                                                 Ledförteckning5 Åkantsleden
 
Svårighetsgrad:  
 
 

Längd: ca 7 km. 

 
Vacker cykelled längs fyrisån från Svandammen till Flottsund och Skarholmen. Den är helt ointressant för MTB. Men är en snabb bilfri väg in till Uppsala efter en tur i Lunsen, en vända på Gula stigen, eller ett träningspass i Morga. Det är också den klart trevligaste leden ut till Sunnerstagården. Vid Dag Hammarskölds väg kan man ta till vänster och åka över Flottsundsbron. Direkt på dess östra sida börjar Sjöstigen. Ett par hundra meter upp, i skogsbrynet, strax för väg 255 börjar Lunsen, och leder till Lunsentorpet, Bergsbrunna och Sävja.

Avsnittet mellan Flottsund och Skarholmen går på stig och är ett populärt gångstråk varför man bör vara försiktig. Efter snörika vintrar kan leden vara delvis översvämmad.

Till kartan                                                                 LedförteckningMountainbikebanan

Svårighet: 

Längd ca 2.5 km
 
Anlagd mountainbikebana på Sunnerstaåsen. Den MTB-bana som man valde att bygga en ny förort på väster om Sävja har fått denna efterföljare på Sunnerstaåsen. Dess början ligger strax bakom, på cykel- och joggingbanan, vid Sunnersta friluftsstuga. Den är tydligt utmärkt med fyrkantiga störar märkta med MTB-symboler. Leden går i en vindlande bana upp över Sunnerstaåsen. Så man kan knappast missa den om åker Stensture – Sunnersta leden. Banan åks motsols och går genomgående på fin ringlande stig.  

Utförsbackarna på östra sidan av åsen är branta, och kan betecknas som något svåra. En bit åker man verkligen mountainbike med betoning på "mountain".  Någon sväng är tekniskt krävande, brant och underlaget består av löst grus. En uppförsbacke, också den på åsens östsluttning, är tekniskt krävande.

Börja vid Sunnersta Friluftsstuga. Följ knixig bitvis småsvår stig parallellt med elljusspåret, ca 500 m. Där man möter slutet på MTB-banans runda tar man till höger uppför brant backe, vilken man klättrar upp på åsen. Följ dess krön knappt 100 m, tag sedan till vänster, tydlig skylting, nedför Sunnerstaåsens östsluttning. Banan gör här i ett par tekniskt krävande svängar, brant och lösgrus, innan den planar ut på de nedre sluttningarna. Därefter klättar den uppför åsen igen i nordlig riktning, några meter är krävande. Sedan ringlar den sig ner igen och går parallellt med Åkantsleden i en vindlande bana.  När Åkantsleden svänger norrut, vid nedre förets södra ände, fortsätter banan upp på åsen, över elljusspåret och in i ett småknixigt parti. När man kommer ut från detta och över elljusspåret igen är varvet fullbordat. Här ansluter armen som kommer från Sunnersta Friluftsstuga.

 
Till kartan                                                                 LedförteckningTill sidans topp                                     MTB runt Uppsala                                Index