Jumkil

Nordväst om Uppsala, på Gysingevägen, väg 272, ligger Jumkil, en urgammal Uppländsk ort med tillhörande kyrka. I skogarna söder och väster om Jumkil finns en del stig som är lämplig för MTB. Där går Linnéstigens västra sträckning, och direkt söderom Jumkil finns en slinga som kallas Prästgårdsrundan. Den som är utrustad med bra kartor kan säker finna fler roliga stigar. Men var beredd på att skogsbruket ibland har gått hårt fram och att det inte alls är samma skjuts på stigbildningen som närmare Uppsala. Stora områden är i det närmaste stiglösa.

Ut till Jumkil kan man ta sig på flera vägar. Rakast är Gysingevägen, vilken dock ej rekommenderas eftersom den är i det närmaste spikrak, bred och hårt traffikerad. Betydligt trevligare är det att åka via Börje och hålla sig söder om Jumkilsån. Det finns flera varianter: via Broby, Ekeby, Ströby och Holmsta; via Börje kyrka och Alsta (väg mot Åkerby); eller via cykelbanan till Brunna och sedan förbi Fibyurskog norrut. Fritidskarta Uppsala Kommun 1:75 000 rekommenderas starkt. Sommartid är det svårslaget att glida fram på cykel genom det Uppländska jordbrukslandskapet.

En “episk” tur som varvar  tekniskt stig, grusväg och kortare sträckor på slingriga lågtraffikerade asfaltvägar, kan länkas ihop via Staby–Solsäterleden, Solsäter–Börje Kyrka, Börje Prästgård–Ekebyboda, Steget, Börjerundan, Ströjaleden och Prästgårdrundan. Perfekt för sommarkvällar.


 


Prästgårdsrundan

Svårighet: 

Längd: 4,5  km

Runda söder om Jumkil. Den består av anlagd stig, främst avsedd för löpning, bitvis är den roligt knixig. Den löps sällan men vaksamhet och försiktighet är tillrådlig särskilt i skymda böjar.

Man börjar från Holmsta. Tag grusvägen som är anlagd rakt genom en gård. Passera åker och äng, kom fram till skogsparti. Där detta öppnar sig och man ser nybyggda villor börjar Prästgårdsrundan i skogskanten. Man känner igen den på ett par tydliga ridförbudsskyltar. Rundan är 4,5 km lång härifrån. Åk motsols. Tag till höger och följ fin knixig stig in i skogen. Efter drygt 300 m går stigen upp på knallar och vidare genom knixig terräng först mot nordväst sedan högt över vägen mot nordost. Kom fram till bostadshus, korsa väg och fortsätt på andra sidan. Efter ca 500 m tar stigen av söderut, passerar ytterligare en villa och fortsätter  i sydostlig riktning. Här och där passerar man kärr genom vilka stigen byggts upp på fällda stammar. Bitvis är det knixigt. Kom ut på en gip och tillbaka till utgångspunkten vid vägen.Till sidans början                                   MTB runt Uppsala                                Index


.