Lunsen

Lunsen är det största sammanhängande skogsområdet i Uppsalatrakten. Större delen av Lunsen ingår i ett naturskyddsområde. Lunsen har i MTB- sammanhang kommit att uppfattas som Uppsala ‘North Shore’, inte minst därför att därför att den på storskaliga kartor mest uppenbara leden genom Lunsen — från Flottsund till Lunsentorpet — är den mest tekniskt krävande leden i Uppsalatrakten. Den har avskräckt många från fortsatt åkning i Lunsen.

Lunsen erbjuder MTB-åkaren en rad alternativ. Norra Lunsen har ett nätverk av mycket fina stigar. Man kan åka in från Sävja, Gläntan, Stordammen, Bergsbrunna, och ett antal andra platser. Centrala Lunsen innehåller också en rad fina stigar. Infarterna västerifrån är från Plantskolan och Flottsund, österifrån från Karlsro, Moralund och Alsike. Södra Lunsen har däremot färre använda stigar. Endast Upplandsledens södra sträckning leder ut på södra sidan. Kyrkstigen ansluter till denna.

Bilfria vägar till Lunsen är dels via cykelbanorna ut till Sävja och sedan in i skogen från Sävja eller Bergsbrunna, dels via Åkantsleden eller Södra åsarna till Flottsund. De förstnämnda är snabbast. Led 1 från rondellen vid Linnés resväg är den mest direkta från Uppsala. 

Rundturer i Lunsen tenderar att bli långa och (för många) historiska, eftersom svårigheterna är ihållande. Alla Lunsenturer måste dock inte bli långturer. För den med god teknik finns flera kortare turer som är lämpliga för sommarkvällar, t ex Bergsbrunna — Flottsund (led 3), och Upplandsleden från Moralund till Flottsund (lederna 10 och 2) eller Sävja — Flottsund (led 1).

   

 

Lunsentorpet ligger i centrala Lunsen. Detta drivs av kommunen och är i vissa avseenden en replika av ett traditionellt svenskt torp, komplett med vedspis och våningssängar. Torpet är ett populärt utflyktsmål. För cyklisten är möjligen det viktigaste handpumpen som erbjuder friskt rent vatten. 

Lunsentorpet

 

I Lunsen finns den kanske finaste MTB-åkningen i Uppsala, i varje fall för den som gillar ändlösa vindlande tekniskt krävande stigar. Lunsen är dock en stor skog och kan vara svårorienterad. Så länge man håller sig till de märkta lederna, som vårdas av kommunen, är risken att komma vilse begränsad. För åkning på övriga stigar rekommenderas starkt att man har karta och håller rätt på var man är. Att åka med karta öppnar dessutom möjligheter att utforska nya stigar. Lunsen Friluftskarta, 1:15000 täcker hela Lunsen och de viktigaste lederna. Den täcker även Morga. Den nya kartan Norra Lunsen 1:10 000 är betydligt mer detaljrik och innehåller en rad mindre stigar som inte finns med på Friluftskartan.

De finaste lunsenlederna har en hel del spänger som tar en över kärr och mossar. Breda däck, 2.1", minskar risken att halka ner mellan plankor. 

Observera, att spängerna är där för att skydda kärr och mossar! Det är absolut förbjudet att cykla vid sidan av dem. Klarar du inte att cykla på spänger så bär cykeln över dem eller åk i något annat område

 

I det följande beskrivs först de märkta lederna som finns genom Lunsen. De tolv första lederna är så väl utmärkta och märkningen är så väl underhållen att en karta inte är nödvändig. Därefter följer de mindre märkta lederna. Dessa bör inte åkas utan karta. Den som åker ensam bör ta mobiltelefon med sig.

För den träningssugne erbjuder Lunsen suverän teknikträning. Däremot är den direkt olämplig för konditionsträning. Lederna är nämligen så tekniskt krävande att riktigt hård snabb åkning, med maximal kardiovaskulär ansträngning, faktiskt medför att man blir mer mörbultad än tränad.


 Sävja —  Flottsund
Flottsund — Lunsentorpet 
Flottsund — Bergsbrunna
Bergsbrunna —  Bergsbrunna — Svedjan
Karlsro — Lunsentorpet 
Bergsbrunna — Surstagärdena via Gläntan
Bergsbrunna — Surstagärdena via Stordammen
Surstagärdena — Lunsentorpet
Surstagärdena — Flottsundsleden via Mickmossen
10 Moralund — Lunsentorpet
11 Lunsentorpet — Nyvallen — Alsike Prästgård — Branthammar
12 Alsike — Lunsentorpet via Odlingsberg
13 Lunsentorpet — Alsike
14 Södra vändan
15 Sävja — Stordammen
16 Plantskolan — Morga
17 Skromossleden
18 Andkärrsleden
19 Fläktanrundan
20 Kyrkstigen
21 Norra Länken
22 Nordöstra Länken
23 Traktorleden
24 Bollmossen – Sävja
25 Oxkällsleden
26 Bergsbrunna – Karlsro
27 Bredmossen – Triangelkärret
28 Fläktan – Lunsentorpet
29 Surstagärdena – Långkärret
30 Lägermosseleden
 1 Sävja — Flottsund
 

Svårighet:  
 
 
 

Längd: 4 km (8 km till Lunsentorpet). 

 

Rolig och lönande led som går från Sävja till Flottsund och vidare till Lunsentorpet genom ett omväxlande  och mycket vackert skogslandkskap. Den är genomgående tekniskt krävande, varierar från snabb och lätt till svår. Delar av den kan med fördel kombineras med andra vägar genom Lunsen, såsom Lunsen runt via Surstagärdena (led 1, 21, 3, 8, 5, 14, 2) eller östra leden (led 1, 21, 3, 22, 4, 5, 14, 2). Den kan även med fördel användas för att åka till Uppsala från Lunsentorpet. Leden är tydligt skyltad och rödmärkt från Skåneresan.

Börja vid hörnet av Linnés resväg och rondellen på väg 255. Följ rödmärkt bred snabb stig som går inne i skogen parallellt med väg 255 söderut, förbi några minimala kolonilotter, korsa cykelbana åk vidare in i skog, korsa otydlig väg varefter stigen blir knixig, kom ut på och följ liten grusväg, korsa en gata som heter Skåneresan som tar av från väg 255 till södra Sävja. Orienteringen kan vara aningen knepig första gången. Vid tveksamhet är det enklare att följa väg 255 söderut från Uppsala till Skånresan och ta av till vänster (Ö) där och sedan direkt till höger (SO) igen på en liten grusväg. Därifrån ska det inte vara några svårigheter att hitta.

 

 

Ledens skyltning börjar vid Skåneresan. Vid en grusväg som går in (SO) från hörnet finns en skylt som anger att det är 4 kilometer till Flottsund och 8 till Lunsentorpet. Stigen går här nerför en liten brant backe och tar sedan omedelbart till vänster. Nu följer man bara rödmärkningen söderut. Efter ca 200 m passerar man infarten från den gamla MTB-banan. Fortsätt efter rödmärkningen in i Lunsen. Passera nya hus med uteplatser mot skogen. Ett par hundra meter bortom dessa finns alternativ. Man kan antingen åka rakt fram eller till vänster, lite knixigt. Stigarna möts snart igen, och nu går leden i fin småknixig terräng söderut, spänger och mossar. Mycket roligt. Strax efter första öppna mossen finns en alternativ slinga (1b), oskyltat vägskäl, denna återkommer till den rödmärkta leden före Bredmossen.  

Fortsätt på fin stig i knixig terräng, till oskyltat vägskäl vid öppen mosse, följ rösningen till höger, och korsa denna på en kort spång, som är svår att komma upp på, strax efter denna kommer man till ytterligare en skylt. Denna talar om att det 2 km till Sävja, 2 till Flottsund, 5,5 till Bergsbrunna via Surstagärdena, samt 5,5 km till Lunsentorpet. Tag till vänster (Ö), fortsätt på fin knixig stig söder om kärret till nästa skylt. Här är avtagsvägen till Surstagärdena och Bergsbrunna (led 3). Den som vill till Surstagärdena kan med fördel ta av vid vägskälet före denna mosse (led 21). 

 

Tag till höger, som skylten anger, söderut och fortsätt i tekniskt krävande terräng. Efter ca 300 meter passerar man en stig som går rakt in i skogen från Plantskolan. På ett träd till höger finns ett skidmärke. Detta är början på Andkärrsleden (led 18). Fortsätt rakt fram, åk uppför en mycket brant häll, vidare genom knixig terräng som lättar något samtidigt som stigen vänder västerut fram till en grusväg. Härifrån kan man åka ned till Flottsund på vilken som helst av två stigar. Den ena börjar till vänster om, den andra till höger om, där stigen kommer ut på grusvägen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att åka till Lunsentorpet tar man vägen till vänster (S) och åker den tills den tar slut varefter man kör lätt till vänster på en stig, vidare över en spång vid ett stort kärr, och anländer till stora leden (led 2) från Flottsund.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


2 Flottsund — Lunsentorpet
 

Svårighet:  
 
 

Längd: 5 km. 
 
 
 
 

Flottsund — Lunsentorpet

 
 

Denna led är den svåraste i Uppsala trakten. Det krävs mycket god cykelteknik, för att kunna cykla den i dess helhet utan att sätta ned foten. Den första delen består av en lätt uppförsbacke. Denna följs av drygt tre kilometer i knixig terräng med flera krux som består av hällar, steg, stenrösen, och spänger. Den sista kilometern till torpet är extremt rotrik. Leden är mycket vacker. Skyltning och märkning är utmärkt tydlig.


Leden börjar i skogsbrynet öster om Flottsundsbron. Tydlig anslagstavla. Följ Upplandsleden över väg 255. Efter knappt 150 m delar sig stigen (skylt), vänster stig leder till Bergsbrunna (led 3) och Sävja (led 1), tag till höger, korsa ridstig och klättra uppför bred lätt stig till Lunsenplatån. Här börjar det bli stenigt. Passera vägskäl före spång (skylt). Här möter man den andra varianten på leden från Sävja (led 1). Därefter kommer det första kruxet: brant häll med trapp. Härefter är stigen mycket knixig över hällar. På flera ställen är det steg av varierande svårighetsgrad. På ett tiotal ställen går stigen på spänger. Två hällar med stegar utgör krux. Så småningom, ca 3,5 km från Flottslund, kommer man fram till ett ställe med en öppen myr till höger där leden svänger söderut. Här finns en avtagsväg (skylt). Stigen till vänster leder österut mot Sävja och Bergsbrunna via Surstagärdena (led 9, 7, 6, 3), eller tillbaka till väg 255 och Flottsund via Andkärrsleden (lederna 18, 1).

 
 

 

Tag stigen till höger, skylt mot Lunsentorpet, söderut. Leden går nu vidare över knixiga häller som växlar om med ett par spänger. Därefter in i knixigt skogsparti. När man passerat den sista hällen blir stigen extremt rotrik i en kilometer. Passera ytterligare ett vägskäl, ca 500 m före torpet, där Upplandsledens södra del (led 11) tar av i västlig riktning. Fortsätt rakt fram, hamra rötter till torpet.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


3 Flottsund — Bergsbrunna

 

Svårighet:  
 
 

Längd: 7,5 km. 
 
 


Mycket fin, tekniskt krävande led, som går rakt genom Lunsen. Den är mycket vacker, och kan med fördel kombineras med leden (1) från Sävja eller åkas norrifrån, antingen från Bergsbrunna eller Gläntan. Leden är väl utmärkt. Den är perfekt för kvällsturer på sommaren och kan då med fördel kombineras med Gula Stigen, eller Morga (led 16 plus väg). Leden är tydligt skyltad och märkt.

 
 


 

Från Flottsund följer man Upplandsleden mot Lunsentorpet (led 2) i knappt hundra femtio meter. Vid första vägskälet tar man till vänster och fortsätter upp i skogen 1 km till en grusväg med skylt, som informerar om att det är 6 km till Bergsbrunna. Ett annat sätt att komma till detta ställe är först åka mot Lunsentorpet ca 1 km och sedan ta till vänster vid en skylt direkt före en spång och sedan åka ca 500 m i nordlig riktning, stig första 100 m resten på grusvägen. Se led 1 ovan.

 

  Följ skyltningen in i skogen. Stigen går nu genom mycket knixig terräng med flera krux. Här är leden exakt densamma som Sävjaleden (led 1). Efter ca 1 km kommer man fram till en skylt, där skiljs man från led 1, genom att fortsätta rakt fram (skyltning mot Bergsbrunna) och runda ett kärr på dess östra sida. Direkt bortom det möter man en stig som inte är märkt (led 21). Fortsätt längs den markerade stigen, terrängen är här mycket fin, och stigen mycket omväxlande med intressanta hällar och steg. Kom fram till ett vägskäl vid Bollmossens nordöstra hörn. Tar man till vänster (led 24) här kommer man snart till en grusväg som leder till Sävja. Tag till höger och fortsätt på vindlande något tekniskt krävande stig i nordostlig riktning. Strax före Triangelkärret tar en ny led (led 3b) av, till vänster, norrut mot Stordammen. Det är lätt att av misstag hamna på denna eftersom rösningen är ny och tydlig och skyltning saknas vid vägskälet. Detta är beläget ca 150 m före Triangelkärret, som känns igen på en hög nybyggd spång. Fortsätt över denna och vidare på knixig stig  fram till Surstagärdena. Fem kilometer från Flottsund.

   

 


Surstagärdena består av ett vidsträckt kärr. Vid det möts fyra stigar. Skyltar står vid tre vägskäl, och pekar ut vägen till Sävja (2,5km), Bergsbrunna 2,5 km och Lunsentorpet 4,5 km. Vid den tredje skylten tar man till vänster, mot Bergsbrunna. Stigen går nu över fina hällar och på spång över ett öppet kärr till nästa vägskäl, nedanför ett brant steg. Här går en stig åt höger (led 22), som ofta används på lunsen-runt turer, fortsätt rakt fram och kom ner från Lunsenplatån till Bergsbrunna, vid järnvägen. Fortsätt längs denna på dess västra sida tills man kommer ut först på grus och sedan asfalt längs järnvägen. När man lämnar stigen, alternativt kommer på den om man kommer från andra hållet, passerar man en tydlig skylt som aviserar att det är 6,5 km till Lunsentorpet och 7 km till Flottsund.


År 2006 anlades en ny stig, Långkärrsleden, markerad som 3b, som går från Triangelkärret upp till Stordammen. Den tar av norrut ca 150 m före triangelkärret, och går sedan parallellt med Långkärret mot norr. Efter ca 200 meter passeras led 27. Fortsätt norrut. Passera en spång som korsar en flik av långkärret och fortsätt i nordostlig riktning upp till Stordammen.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


4 Bergsbrunna — Svedjan
 

Svårighetsgrad:  
 
 
 

Längd: 2,5 km (från Bergsbrunna). 
 
 
 
 


Denna led går till en hyggesbränning som Tekniska kontoret gjorde i skogsvårdande syfte 1999. Leden är en typisk lunsenled: ringlande stig med hällar och spänger som främsta svårigheter. Den används ofta på lunsen-runt-turer. Leden är tydligt märkt och skyltad (för Karlsro).

 

  

Åk till järnvägsövergången i södra Bergsbrunna. Tag till höger, efter ett par hundra meter tar stigen av till vänster ned längs banvallen. Där finns en skylt som talar om att det är 6,5 km till Lunsentorpet och 7 km till Flottsund. Leden är här gemensam med led 3. Fortsätt fram till och passera, utan att åka igenom den, en viadukt under järnvägen. Drygt hundrafemtio meter från denna skils man från leden till Flottsund vid ett tydligt vägskäl. Tag till vänster och klättra uppför backe, passera ytterligare ett vägskäl (led 26), välj den högra leden och klättra vidare upp i Lunsen. Efter knappt femhundra meter ansluter led 22 tvärt från höger. Fortsätt rakt fram över mycket vackra hällar och spänger till hyggesbränningen.


I det fall man skall fortsätta till Lunsentorpet längs led 5 tar man till höger mitt ute på svedjan, vill man istället till Karlsro åker man rakt fram och tar en tydlig stig till vänster. Karlsro ligger 500 meter åt öster längs denna.

 

Till kartan 

Till ledförteckning

 


5 Karlsro — Lunsentorpet
 
 

Svårighetsgrad:  
 
 
 

Längd: 4 km. 

 

Denna led används oftast i kombination med andra, led 4, 26, 6, 8 eller 10, men kan även köras direkt. I det fallet åker man in från Vallby eller Söderby på Östuna vägen. och under järnvägen i en smal tunnel. Leden är vacker, väl skyltad och märkt, och går i omväxlande terräng, till Lunsentorpet. Bitvis är det extremt mycket rötter.

 

 

 

Börja på västra sidan om tunneln under järnvägen. Följ tydlig skyltning in i skogen på fin stig. Passera hyggesbränningen. Den närmaste kilometern går längs ett gammalt traktorspår, som bitvis är så lerigt det bildats stig till höger (N) om det. Efter ca 1 km lämnar stigen traktorspåret på en bro över ett dike, på andra sidan är det först mycket rötter varefter stigen går uppför ett steg. Härefter blir stigen roligare, slingrar sig fram genom vacker skog. Passera avtagsväg mot norr till Flottsund (5 km) Bergsbrunna (4 km) och Sävja (4,5 km), (led 8, 6, 7). Fortsätt rakt fram och passera ytterligare en avtagsväg. Denna går av till vänster (SO) och skyltningen aviserar att det är 17 km till Fjällnora, 1,5 till Nyby, 2 till Karlsro 4 till Bergsbrunna och 2 till Lunsentorpet. Även här fortsätter man rakt fram. Vid Skromossen öppnar sig skogen något vid väta kan det vara något lerigt. Här, strax före en lång spång vid Skromossen tar led 17 av norrut genom gräs. Tag till vänster (V) och passera flera spänger över kärr i rotrik skog. Strax för torpet åker man uppför en brant häll (krux).

 

Till kartan 

Till ledförteckning


6 Bergsbrunna — Surstagärdena via Gläntan
 

Svårighetsgrad:   + 
 
 
 

 Längd: ca 1,5 km. 
 
 
 
 

 

Snabb fin stig in i Norra Lunsen. Kombineras vanligen med andra leder såsom led 3, 8 eller 9.

Man kan köra in från flera håll. Gemensamt för dem är att man tar till vänster från väg 255 och kör mot Bergsbrunna. En variant är att tidigt ta till höger på en liten stig in skogen, bortom en skola, köra rakt in i skogen och sedan i sydvästlig riktning tills man kommer ut på en stor snabb stig, som man åker i sydostlig riktning fram till grusvägen som går in till Gläntan. En annan variant åker fram till Bergsbrunna och tar av till höger ett par hundra meter före järnvägen, före en tydlig nedförsbacke.

 
 

Åk grusvägen fram till och över gläntan. Passsera transformatorstation, här övergår grusvägen till stig, och Oxkällans hundsällskaps inhängnad för hundsport. Fortsätt rakt fram på tydlig stig. Passera vackra hällar, och möt led 7, och fortsätt längs rödmärkt tydlig led fram till Surstagärdena. Spänger utgör svårigheter. 

 
 
 

En variant på denna led är att ta till höger (V) strax efter transformatorstationen och åka på rotig stig till Stordammen varifrån man ansluter till led 7.
 

Till kartan 

Till ledförteckning


7 Bergsbrunna — Surstagärdena via Stordammen
 
 

Svårighetsgrad:  
 
 
 

Längd: 1,5 km. 
 
 
 

Fin led som går in till Surstagärdena från Bergsbrunna. Något knixig. Tillfart som för föregående led men tag till höger vid gläntan och följ grusvägen mot Stordammen. Denna led kombineras vanligen med  led 3, 8 eller 9.

 

Åk på grusvägen fram till Stordammen. Tag till höger, vid dammens västra kant, tar man till vänster över bro, och följer en tydligt rödmärkt stig söderut. Den vindlar sig fram i vacker terräng och vänder så småningom österut och passerar ett par spänger (krux) innan man kommer fram till Surstagärdena. 


 
 
 
 

Denna led kan även åkas till eller från cykelbanan som går sydost om Sävja.
 

Till kartan 

Till ledförteckning

 


8 Surstagärdena — Lunsentorpet
 

Svårighetsgrad:  
 
 

Längd: 4,5 km. 
 
 
 
 
 

Mycket lönande led ner genom centrala Lunsen. Stora delar består av lätt, fin, ringlande, snabb stig. Det finns två vägar från Mickmossen.  Hösten 2004 täpptes avrinningen från Mickmossen av för att återställa våtmark. År 2005 anlades nya spekatulära spänger, breda, MTB-vänliga och — för att vara i Lunsen — lättåkta.

 
 
 
 

 

 

Följ skyltningen, som aviserar att det är 4,5 km, från Surstagärdena, till Lunsentorpet. Korsa Surstagärdena på små spänger, kom fram till en gammal rågång som följs söderut till en hög spång till höger. Här ansluter traktorleden från vänster. Därefter ringlar sig stigen fram i mycket vacker terrräng förbi Koblundan till Mickmossen, som är täckt av granar så höga att det är påfallande mörkt. Passera fler nya långa spänger och kom fram till vägskäl. Här säger skyltningen att det 2,5 km till Lunsentorpet, 4,5 till Flottsund resp 2,5 till både Nyby och Karlsro. Tag till vänster (S), alltså mot Nyby och Karlsro, eller fortsätt rakt fram (se led 9). Åk söderut på fin stig till leden som kommer från Karlsro. Tag den till höger (V). Härifrån är det ca 2 km till torpet. Se led 5. 

 

 
 

Till kartan 

Till ledförteckning


9 Surstagärdena — Flottsundsleden via Mickmossen

Svårighetsgrad:  +

Längd: 3 km.

Fin lönande led genom centrala Lunsen. Första delen är gemensam med led 8. Därefter blir den något svår.

 
 

Följ led 8 förbi Koblundan och Mickmossen till omisskännligt vägskäl med tydlig skylt. Fortsätt rakt fram. Passera ett högt parti med steg (krux) och hällar. Vidare på fin ringlande stig med enstaka spänger och steg fram till leden från Flottsund till Lunsentorpet (led 2). Skromossleden (17) tar av söderut vid ett kärr. Några steg är svåra, sista hundra metrarna, när man närmar sig leden. Vid ett av dessa tar Andkärrsleden (18) av norrut. 

 

Till kartan 

Till ledförteckning

 


10 Moralund — LunsentorpetSvårighetsgrad: +Längd: ca 7 km.


Fin men bitvis tekniskt krävande led. Den utgör första delen av Upplandsleden från Lunsentorpet till Fjällnora. Mellan Moralund och Fjällnora finns dock inget av intresse för MTB — långa sträckor är det oframkomlig blockterräng som kräver att man bär cykeln! Leden från Moralund till Lunsentorpet är i kombination med andra leder till Bergsbrunna, Sävja eller Flottsund perfekt för kvällsturer under sommarhalvåret. Från Uppsala är kortaste vägen till ledens början att åka ut Östunavägen till Morastenar. Därefter till höger (SV) på avtagsväg mot Alsike. Från avtagsvägen är man på Upplandsleden. Kännetecknet är oranga märken som finns här och där längs vägen på stolpar uppsatta för ändamålet.

Passera skylt till Moralund, fortsätt på stora vägen ytterligare drygt 500 m, tag där av till höger (N) vid tydligt orange märkning på stolpe. En skylt talar om att man är på Upplandsleden. Stigen går nu något tiotal meter på äng och sedan in i skogen. Härifrån är det egentligen bara att hålla rätt på och följa organgemärkningen. 

 

 

Passera stort hygge, vidare genom skog, och ut på liten grusväg på kant av fält. Följ denna ca 5 m och tag sedan till höger genom gräs, och vidare in i skogen på andra sidan. Den sektion som följer här är den svåraste. Några steg är svåra och ett är mycket svårt (krux). Efter drygt 1,5 km kommer man ut på en kraftledningsgata med gärden och äng och ett torp (Orrslätt), tag till höger och åk på grusväg fram till vägskäl. Följ skyltning och oranga märken, till vänster, mot Nyby på liten skogsväg. Efter 350 m kommer man fram till en stor parkeringsplats, som används av folk som vandrar, orienterar, skådar fåglar, jagar eller plockar bär i Lunsen. Tydlig skyltning aviserar att det är 8 km till Flottsund, 3,5 till Lunsentorpet, 2,5 till Karlsro och 5,5 till Bergsbrunna.

 

Åk under järnvägen i tunnel. På andra sidan vid Nyby, tar stigen av till höger, passer ett boskaphinder, och går i knixig terräng med enstaka spänger fram till Fläktan (ca 1 km), som är en stor mosse med ett fågeltorn och en liten raststuga. Mycket vackert. Fortsätt vidare in Lunsen, över små knixigheter, bitvis ganska mycket rötter, och fram till en kedja långa spänger som går över Långkärret fram till leden från Karlsro till Lunsentorpet (led 5), vilken man följer fram till torpet.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


11 Lunsentorpet — Nyvallen — Alsike Prästgård — Branthammar
 

Svårighetsbrad:  + 
 
 
 

Längd: ca 10 km. 
 
 
 
 
 
 

Mycket lönande led som leder genom södra Lunsen. Den har en del krux i form av ej underhållna spänger och svåra steg mellan Lunsentorpet och Nyvallen. Leden kan åkas i flera kombinationer t ex, som en del av en Lunsen-runt-tur i kombination med Södra vändan (led 14), i förening med Kyrkstigen (led 20), eller som långtur söderifrån med skogsstig från Branthammar. Liksom led 2, 5 och10 kallas den Upplandsleden och har dess symbol på enstaka skyltar.

 

Norrifrån börjar man vid en tydlig avtagsväg från leden mellan Flottsund och Lunsentorpet ca 500 m före torpet. Lämna stigen som har extremt mycket rötter vid ett surt kärr med en skylt som aviserar, att det är 26 km till Pilsbo, 7,5 till Alsike prästgård. Följ stigen i först nordvästlig sedan västlig och därefter sydlig riktning.


Leden är hela tiden tydligt rösad och lättåkt med spridda krux bestående av hällar och spänger. Naturen är mycket vacker här. Några spänger är svåra. Orienteringen är lätt, följ bara de oranga märkena.


Efter ca 4 km närmar man sig Nyvalla. Här kommer man ut i västra kanten av ett hygge. Kyrkstigen tar här av västerut. Upplandsleden fortsätter rakt fram i kanten av hygget direkt till vänster (Ö) om ett dike, genom ganska snårig terräng, och i kanten av ett gärde fram till grusvägen från Nyvalla. Här kan man ta denna till höger och snabbt ta sig ut till Rickebasta och väg 255.

 


 

Fortsätt rakt fram genom snårig terräng. Passera flera träbroar. Stigen är hela tiden tydlig och väl märkt med oranga märken. Efter en dryg kilometer kommer man ut på små skogvägar som för fram till Alsike prästgård vid asfaltvägen.

 

 

Tag till vänster på denna, passera ladugård, tag till höger och följ märkningen söderut, genom hagar och skog mot Branthammar. Stigen är hela tydlig och väl märkt. Kom upp på en höjd vid Branthammarsjön och ta till höger, och kom fram till en stor stig som går ner till strax bortom dess västra ände. Fortsätt längs gärdeskanter efter märkningen fram till vägen. Det är möjligt att fortsätta vidare längs Uppslandsleden ända till Pilsbo.

För att cykla denna led från söder till norr åker man väg 255 mot Knivsta och tar av till vänster vid en liten väg till Brantshammar. Lämna den där man stöter ihop med Upplandsledens märkningar och följ dessa norrut.

Se Södra Upplandsleden, på denna sajt, för en beskrivning från söder mot norr, från Pilsbo mot Alsike och Lunsen. 

 

Till kartan 

Till ledförteckning


12 Alsike — Lunsentorpet via Odlingsberg
 

Svårighetsgrad:  
 

Längd: ca 2,5 km. 
 
 
 
 
 

Fin led i vackert skogslandskap. Vissa årstider kan den vara småsur bitvis.

 

Från Alsike åker man norrut längs järnvägen. Där huvudvägen går över järnvägen på en bro fortsätter man rakt fram på väster sida om järnvägen på en liten asfalterad väg fram till där den övergår till grus, vid en villa märkt som Finnvreten på kartor. Här tar man rakt in i skogen. Det ser ut som om man skulle ta sig rakt genom en tomt men där finns en passage. Därefter följer man märkningen på fin vindlande stig genom mycket vacker terräng i nordvästlig riktning.

 

Så småningom svänger stigen mot väster. Passera skyltar vid Odlingsberg, fortsätt rakt fram och nå stora stigen, led 13, söder om Lunsentorpet, tag till höger och nå torpet ca 300 m från vägskälet.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


13 Lunsentorpet — Alsike

.
 

Svårighetsgrad:  
 
 

Längd: ca 3,5 km 
 
 
 
 

 

Om man fått nog av krävande åkning eller det visat sig vara outhärdligt mycket mygg är detta  den snabbaste vägen ut ur centrala Lunsen. Första delen går på fin snabb småknixig stig, resten är grusväg. Den används också på vissa lunsen-runt-turer. Se nedan. En intressant variant som är något mer krävande och inte alls lika snabb är att fortsätta en gammal stig fram till Alsike (13b) från korsningen av grusvägarna.

Följ skyltningen mot Alsike från Lunsentorpet söderut. Fin snabb stig, passera avtagsvägen till Alsike via led 12 ca 300 m från torpet. Fortsätt rakt fram på småknixig, snabb stig. Kom nedför hällar till grusväg ca 1,5 km från torpet. 

Tag till vänster (Ö) på grusvägen och åk till vägbom vid ett möte med en väg som går från söder till norr. Tag denna till höger, söderut och kom fram till Alsike.

 

13b) Ett roligt alternativ är att istället ta till vänster när man passerat vägbommen. Åk norrut, passera omedelbart ytterligare en vägbom,  fortsätt knappt hundra meter bortom denna, och finn där en tydlig stig som tar till höger (Ö). Den går genom fin knixig omväxlande terräng fram till Pinglaströmvägen. När man närmar sig denna passerar man ett torp på vänster (N) sidan. Åk rakt över Pinglaströmsvägen och kom fram ur skogen vid den nya bron över järnvägen i Alsike.

 

 

 

På grund av att kartan är gammal kan det vara svårt att hitta denna stig från Alsike. Kartan stämmer inte. Man börjar antingen ifrån bron som går över järnvägen, en väg tar av till ett hus på en knalle, där tar man av på tydlig stig som går rakt in i skogen uppför en backe. 

En variant är att följa den lilla vägen som går väster om järnvägen till Pinglaströmsvägen, vilken man tar till vänster och följer till en skylt där det står Pinglaströmsvägen 8. Tag till höger vid denna på tydlig stig.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


14 Södra vändan
 
 
 

Svårighetsgrad:  + 

Längd: ca 7 km. 

 

Denna led ansluter till Södra delen av Upplandsleden (led 11) och används främst för att kunna åka denna söderifrån på lunsen-runt-turer.
 

Följ led 13 söderut på fin småknixig stig till grusväg, ca 1,5 km. Tag till höger (V) på vägen och åk denna till dess slut, ca 1,25 km. Där går en skogsmaskinsstig rakt fram. Tag inte denna utan finn en liten stig till höger, med gamla delvis igenvuxna hjulpspår efter terränggående fordon, som går norrut. Följ denna ca 230 m norrut, tills man börjar skymta ett kallhygge, och tag där (väl före hygget) till vänster på en liten stig i västlig riktning. Passera rotvälta och åk 10 – 15 m, på skogsmaskinsstig och tag sedan av från denna först i nordvästlig sedan västlig riktning i småknixig terräng fram till södra Upplandsleden. Denna är mindre än 200 m åt väster. 

 

 

Fortsätt Upplandsleden (led 11) norrut på mycket fin svår stig med flera krux: steg, hällar och spänger. Nå stora leden från Lunsentorpet till Flottsund (led 2) efter ca 3,8 km på leden. Man når led 2 ca 500 m norr om torpet.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


15 Sävja — Stordammen
 

 

Svårighetsgrad:  
 
 

Längd: ca 1,5 km. 
 
 
 
 
 
 
 

Fin led från Sävja till Stordammen. Eftersom den är omärkt rekommenderas kartan Norra Lunsen 1:10 000 starkt. 

 

 

Börja i vid busshållplatsen på Skåneresan. Åk rakt in i skogen och håll till höger (S). Passera garageliknande uthus i skogsbrynet och fortsätt på fin stig fram till cykel och gångbanan mellan norra och södra Sävja. Strax efter ett stort vägskäl på denna tar man i ett hörn upp till vänster på en häll. Härifrån fortsätter man in i skogen över hällar och håller söderut på liten fin stig tills man kommer till en sten ca 300 m från där man lämnade cykel- och gångbanan. Tag här till vänster och fortsätt längs tydlig stig in i skogen. På vissa ställen är hällar krux. Efter drygt 500 m svänger stigen norrut. Efter två hundra meter i nordlig riktning möter man en annan stig (se nedan) vid en inäga med ett kärr. Här tar man skarpt till höger (Ö) och kommer efter knappt 100 m fram till en stor stig vilken man tar till höger (S) och vidare fram till ett långt kärr. Här går led 3b av till höger söderut längs långkärret. Tag till vänster, följ rotrik stig, och kom fram till Stordammen efter drygt 300 meter. Från stordammen kan åker man vidare på led 7.

En rolig variant är att ta åk upp på hällarna, som beskrivs ovan, ta söder ut, och därefter till vänster (Ö) på en tydlig stig. Den är knixig och rolig med flera fina steg. Möt huvudleden vid ett kärr.
 

Till kartan 

Till ledförteckning


16 Plantskolan — Morga

Svårighetsgrad: 

Längd: ca 3,5 km till parkeringsplatsen vid Grönvreten. Ytterligare 4 km om man fortsätter genom skogen och kommer ut söder om Kungens kurva eller till Turelund, varifrån man kan fortsätta i Morga.

Lätt led som går genom västra Lunsen. Används huvudsakligen för att avrunda en tur i Lunsen med Morga Hagar. Man kan åka på den på flera ställen. Stora delar är bred ridstig. Åker man direkt till Turelund förtjänar dock leden att betecknas som svår.

Följ skyltning från Plantskolan, först knixig stig tills man kommer på en väg som går söderut. Följ denna, antingen till dess slut för att ta led 1 ned till en lång bred stig som går söder ut eller fram till leden från Flottsund till Lunsentorpet och ta den ned till denna stig. Den går sedan söderut, och övergår till stig innan man kommer fram till en grusväg som går ner till stora vägen. Det är möjligt att undvika denna på fina små stigar. Men det enklaste, om man vill till Morga, är att åka ned på väg 255.

Vid djupviksparkeringen tar man sedan till vänster och följer en grusväg som går i skogbrynet i ostlig och sydostlig riktning. Strax innan vägen går ut på gärdet mot Oxhagen tar man till vänster och följer gammal röd-och vit rösning på en bred stig. Efter ca 450 m kommer man till ett vägskäl. Tar man till vänster kommer man upp på en grusväg som leder bort till början av Kyrkstigen och vidare till gamla stockholmsvägen.Tar man till höger följer man småknixig och bitvis svår stig direkt till Turelunds parkeringen. Stigen gås eller åks sällan varför den är i dåligt skick, en del av spängerna är murkna och fallfärdiga. Några ställen är roligt tekniska. Efter knappt en kilometer kommer man fram till ett torp. Här är det väsentligt att hitta den rösade stigen som går vidare i sydostlig riktning. Kom fram till Turelunds parkering varifrån man direkt kan ansluta till Fornborgsslingan, och åka vidare praktiskt taget helt bilfritt via Sjöstigen och Åkantsleden  tillbaka till centrala Uppsala.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


17 Skromossleden

Svårighetsgrad: 

Längd: ca 1 km.
 
 

Denna led går mellan Skromossen (på led 5, 8, 10) och led 9. Den går längs ett kärr och kan vissa årstider vara något blöt och även lerig. Stigen är mycket gammal men används numer sällan. Vill man undvika hela, eller en del av, Flottsundsleden utgör den i förening med en kort sträcka på led 9 och Andkärrsleden ett väsentligt mindre tekniskt krävande och snabbare alternativ för att ta sig till väg 255 och ytterst Flottsund.

 
 

Vid en böj på stigen vid Skromossen, strax efter ett par långa spänger, om man kommer från Lunsentorpet (led 5, 8, 10), tar man till vänster (N) ca 40 meter efter ett stort dike med spång över. Stigen går till att börja med i gamla spår efter körväg i ett långt kärrs östra utkant. Efter ca 400 m kommer man in under trädkronor och fortsätter på tydlig snabb fin stig öster om dike fram till led 9. Man anländer till denna vid en murken stock. 

Kommer man norrifrån på led 9 utgör stocken orinteringspunkt. Leden tar av söderut omedelbart öster om denna. 

 

Till kartan 

Till ledförteckning


18 Andkärrsleden
 

Svårighetsgrad:  + 
 
 
 
 
 

Längd: ca 2,5 km (till Plantskolan). 

 

Fin led som leder rakt in i eller ut ur centrala Lunsen. Den har några svåra partier längst in, i närheten av led 9. Huvuddelen av den går dock på fin, ringlande stig i vacker skog. Den utgör ett snabbt och enkelt alternativ till den mycket svåra leden från Flottsund till Lunsentorpet, särskilt om denna är blöt och hal. Andkärrsleden går delvis på en urgammal stig, som återfinns på gamla kartor, och som anslöt till Skromossleden. 

 Börja från en punkt på led 9 som är ca 120 m österom vägskälet där led 2 och 9 möts. Rätt ställe att ta av är vid en rågång som går i nordvästlig riktning. Stigen är tydlig, men kan vara svår att urskilja just där den lämnar led 9 eftersom där är ett steg. Fortsätt längs rågången på tydlig fin stig med enstaka svåra steg. Efter ca 500 m böjer stigen av mot väster och går genom vacker skog förbi andkärret fram till led 1 och 3. Där den kommer ut på den finns ett skidspårsmärke uppsatt på ett träd: ej att förväxla med stolpar med vägvisare som skiljer på sommar resp vinterled i närheten. Fortsätt rakt fram till Plantskolan på tydlig stig, eller ta, led 1 och 3, till vänster mot Flottsund eller till Höger mot Bredmossen och Sävja.

 
 

Åker man andkärrsleden i andra riktningen och kommer till den från Flottsund eller Sävja är en hög och brant häll, på led 1 och 3, en bra orienteringspunkt. Skidmärket sitter på ett träd ca 50 m norr om detta steg. Kommer man från Sävja och kommer fram till det har man åkt för långt, från Flottsund är det dags att se sig om efter skidmärket när man passerat steget.

 

Till kartan 

Till ledförteckning

 


19 Fläktanrundan
Svårighets grad: 

Längd: ca 1,5 km.

Fläktanstugan

Runda vid Fläktan som är lämplig om man kommit norrifrån och vill åka tillbaka in Lunsen. 

Åk över spängerna från Fläktanstugan och följ stor tydlig småknixig stig fram till Nyby, följ Upplandsleden (led 10) tillbaka till Fläktan.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


20 Kyrkstigen
 

Svårighetsgrad:  
 
 
 

Längd: ca 2 km. 
 
 
 

 

Led som förbinder södra Upplandsleden med Morgaområdet. Leden går delvis i vattensjuk terräng. Blöta år kan det vara så mycket djupa och leriga kärr att leden är svår. Torra och varma år, liksom vid tjäle, är den lätt.

Lämna led 11 väl före Nyvalla. När Lunsen öppnar sig vid ett snårigt kalhygge tar man till höger och åker inne i skogen på en tunn stig till höger (V) om kalhygget fram till en gammal torpgrund (Norrvallstorpet) i skogbrynet. Vik här till höger (V) och följ en stig (traktorspår bitvis) som går i västlig riktning en bit innanför skogsbrynet fram till en grusväg, ca 200 m från torpgrunden.

 

Följ skogsvägen ca 100 m och tag sedan av till vänster på stig över ett kalhygge. Härifrån är det bara att följa stigen rakt fram. Vissa partier kan vara mycket leriga, och det faktum att stigen ofta rids förbättrar inte cykelbarheten. Kom ut på grusväg.

Härifrån finns flera alternativ. Man kan ta till vänster och komma ut på gamla stockholmsvägen strax söder om Kungens kurva och därifrån  till Turelunds parkering och Fornborgsslingan och Sjöstigen i Morga. Man kan ta till höger och åka grusvägen till dess slut och sedan vidare på stig, antingen ta sig ned till Fornborgsslingan via led 16 eller på väg fram till Grönvreten (Djupviksparkeringen).

 

Till kartan 

Till ledförteckning


21 Norra Länken
 
 

Svårighetsgrad:  
 
 
 

Längd: ca 200m. 
 

Fin omärkt stig som länkar samman led 1 och 3 i Norra Lunsen. Den används främst på Lunsen-runt-turer. 

 


Kom fram till vägskäl efter Bredmossen, där stigen tar av tydligt till höger fortsätter man rakt fram över knixiga hällar parallellt med en öppen mosses norra sida fram tills man möter led 3. Missar man vägskälet kan man åka runt mossen, till led 3, längs tydlig skyltning. 

Till kartan 

Till ledförteckning


22 Nordöstra Länken

Svårighetsgrad: 

Längd: ca 300 m.

Stig som knyter ihop led 3 och 4. Den används främst på Lunsen-runt-turer.
 

När man kommer fran Flottsund och har passerat Surstagärdena och de fina hällarna nordost om dessa kommer man till ett brant steg. Åk nedför detta. Där finns ett tydligt vägskäl med en skylt som talar om att det är 5,5 km till Bergsbrunna, 6 till Flottsund, 2,5 till Karlsro, etc. Följ skylten mot Karlsro. Passera brädbro, korsa traktorleden, och följ tunn fin stig i östlig riktning. Ett par spänger, som är gamla och ruttna, utgör krux. 

 

Till kartan 

Till ledförteckning


23 Traktorleden

Svårighetsgrad: 

Längd: ca 1 km.

Fin led som sällan åks från Bergsbruna till söder som Surstagärdena. Kan med fördel åkas från Nordöstra länken; i vilket fall den kan utgöra en rolig variant på en lunsen-runt-tur. Sommaren 2001 avverkades en del träd i området öster om Surstagärdena. Avverkning gjordes miljövänligt och snyggt, inget kalhygge, men delar av leden öppnades och breddades väsentligt. Den förändrades från smal glömd delvis lummigt övervuxen stig till traktorstig.

Börja i Bergsbrunna och följ led 4, passera vägskälet till Karlsro, kort därefter tar man av på traktorstig till höger, följ denna fram till Nordöstra länken. Kommer man på denna från Surstagärdena, Sävja eller Gläntan, så är rätt ställe att ta av till höger bortom en murken spång. Följ traktorstig i sydlig och sydvästlig riktning, korsa surdrag som fyllts med stammar, och åk vidare på ringlande stig i norra utkanterna av kärr. Så småningom ansluter traktorleden till  led 8  vid en spång.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


24 Bollmossen – Sävja

Svårighetsgrad: 

Längd: ca 1,5 km.

Led som snabbt för ut till Sävja eller djupt in Lunsen från Sävja och ansluter till led tre.

Lämna led tre vid tydligt vägskäl i Bollmossens nordöstra hörn. Åk på stig ca 500 m varefter denna gradvis övergår till grusväg.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


25 Oxkällsleden

Svårighetsgrad: 


Längd: ca 900m.


Rolig led som går in från Gläntan och Oxkällans hundklubbs inhängnad.

Börja vid Oxkällans hundrastgård och åk på norra sidan om inhängnaden, fortsätt på ringlande stig tills denna når led tre.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


26 Bergsbrunna – Karlsro
 

Svårighetsgrad:  

Längd: ca 2,5 km. 
 
 
 
 

Fin knixig led som går på höjder strax väster om järnvägen till Karlsro. 

Börja som på led tre och fyra från Bersgsbrunna. Där led tre tar uppför en uppförsbacke fortsätter man till vänster (S). Lämna denna vid en stig som tar av till höger vid en öppning i skogen. Följ denna söderut parallellt med järnvägen i fin knixig terräng. På ett ställe tar man sig ända ned till järnvägen för att åter åka upp i skogen efter drygt hundra meter. Möt led 5 vid Karlsro.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


27 Bredmossen – Triangelkärret

Svårighetsgrad: 

Längd: 1,5 km.

Tekniskt krävande stig mellan led 1 och 3. Den kan vara svår att hitta och bör helst åkas med kartan Norra Lunsen 1:10 000.

Tag av från led 1 antingen via slingan 1b eller senare strax före bredmossen. Här går stigen i östlig riktning och är mycket knixig. Passera grusvägen och åk vidare i ostlig riktning direkt på andra sidan, passera den tydligt rösade långkärrsleden (led 3b),  fortsätt fram till ett dike som förbinder Långkärret och Triangelkärret. Här kan man antingen ta till höger och ansluta till led tre vid en spång eller fortsätta rakt fram, över diket, och nå leden vid en knixighet.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


28 Fläktan – Lunsentorpet

Svårighetsgrad: 

Längd: ca 2 km.

Vinterled från Fläktan till Lunsentorpet. Den går över Långkärret och Pinglaström i låglänt vattensjuk terräng. När kärren är frusna är den en intressant möjlighet att få se lite nytt land i Lunsen. När isen inte längre bär är leden i princip omöjlig att åka.

Åk över spängerna vid Fläktan. Tag till höger ca 150 m efter dessa och följ tydlig stig i nordvästlig riktning. Åk sedan över kärren fram till Pinglaström. Tag av till höger och kom fram till torpet.
 

Till kartan 

Till ledförteckning


29 Surstagärdena – Långkärret

Svårighetsgrad: 

Längd: ca 2 km.

Vinterled från Surstagärdena ned till led 5 från Karlsro. Den är endast möjlig att åka när isen ligger fast på kärren.

Åk över Surstagärdena, följ rågång söderut, tillsammans med led 8 men där denna viker av till höger fortsätter man rakt fram över kärr, markeringar bitvis, stöt på led 8 igen, ett par hundra meter före led 5.

 

Till kartan 

Till ledförteckning


30 Lägermosseleden
 

Svårighetsgrad:   
 
 

Längd: ca 2,8 km. 

Läggermosseleden

 

Led som går från väg 255 in till Södra Upplandsleden. Den följer en mycket gammal stig, från Alsike till Kungshamn. Dessvärre har delar av den utsatts för ett brutalt skogsbruk. Skogsmaskiner har rivit upp väldiga gator fyllda med bråte. Detta gör leden mycket svår att hitta från väster. Däremot är den lätt att följa från öster.

Man tar av från Upplandsleden där stora, halvt igenvuxna hjulspår, korsar den, ca 10 m söder om ett litet dike. Här följder man stigen västerut. Den slingar sig längs hjulspåren, upp och ner i och kring dem, först i sydvästlig rikning sedan västlig. Efter ca 900 m kommer man ut på en körväg som snart övergår till en snabb grusväg som leder ned till väg 255.

 

Till kartan 

Till ledförteckning
Till sidans början                                   MTB runt Uppsala                                Index.