Nordväst om Uppsala

Sommartid när man lätt tillryggalägger några mil på landsväg kan ett par leder nordväst om Uppsala varmt rekommenderas. De är utmärkta för att kombinera med en rejäl tur på väg. Den som har tillgång till bil kan naturligtvis åka bil ut och nöja sig med att cykla på stigarna. Den som är utrustad med karta kan lätt finna och pröva ett otal varianter.
1 Linnéstigen, väst
2 Kvicksätra - Siggefora
3 Siggefora – Skattmansöådalen, Upplandsleden, väst


1 Linnéstigen, väst

Svårighetsgrad:  +

Längd:

Delvis anlagd och tydligt märkt stig dedikerad till Linné nordväst om Uppsala. Att ta med sig Fritidskarta, Uppsala kommun 1:75000, rekommenderas starkt. Svårighetsgraden varierar från mycket lätt till mycket svår på enstaka ställen.

Cykla ut till Jumkil, småvägar finns söder om väg 272. Passera Jumkils kyrka, följ småvägar till Örnsätra där Linnéstigen börjar. Stigen består av omväxlande single track, bitvis något knixig, bitvis myr eller hed. En kort bit, ca 100m, är svårcyklad på grund av blockterräng. Linnéstigen slutar vid Lars-Olskärret. Åk på skogsbruksväg norrut eller söderut för att komma ut ur skogen.

Till kartan


2 Kvicksätra - Siggefora

Svårighetsgrad: 

Längd:

Möjlighet att åka stig från Kvicksätra till Siggefora. Stigen passerar Upplands högsta berg. Fritidskartan, Uppsala kommun 1:75000, rekommenderas.

Tag söder från Östfora och sedan liten bilväg till Kvicksätra. Därifrån stig, går förbi Upplands högsta berg. Kom fram till Siggefora camping ifrån Sydost.

Till kartan


3 Siggefora – Skattmansöådalen, Upplandsleden, väst


Svårighetsgrad: 
+


Längd: ca 29 km
Siggeforasjön
Siggeforasjön

Varierande, omväxlande och rolig, bitvis något krävande led. Fritidskarta, Uppsala kommun 1:75000 eller Orienteringskartan Siggefora 1:10000 rekommenderas. Den senare öppnar möjligheter att utforska diverse stigar söder om Siggefora sjön. Upplandsleden är tydligt märkt. Vissa partier är mycket svåra men eftersom dessa är korta har leden graderats lägre. Stiftelsen Upplandsleden tillhandahåller en beskrivning med karta som kan laddas ned.

Har man bil kan man antingen parkera vid Järlåsa kyrka, ansluta till Upplandsleden via led 2, och sedan cykla på väg tillbaka från Skattmansöådalen.


Bekvämast är att använda två bilar, man ställer en i Siggefora en i Skattmansöådalen, och ‘skyttlar’ cyklarna.Två bilar underlättarSkoggstjärn

Från Siggefora campingplats följer man Upplandsleden ( etapp 16) först längs Siggefora sjöns norra strand.  På södra sidan kan man välja om man vill ta en västlig eller östlig led. Den västliga är mer teknisk och knixig. De möts framme vid Ramssjön.

Det är också möjligt att åka öster om sjön och ansluta till Upplandsleden på dess södra strand. Detta är t ex praktiskt om man kommit via Kvicksätra (led 2).


Knixigt

Vid Ramsjön gäller det att orientera rätt så att man finner Upplandsleden som går söderut. Bitvis är det mycket knixigt och stökigt. Bitvis är det vackert myrlandskap med långa spänger. Man kommer så småningom ut på en grusväg som leder till Lindsta och Bredsjön.

På spång över myr

Myrmark

Man fortsätter längs grusvägen, fram till Bredsjön. Vid denna tar man till höger (V), och följer vägen någon kilometer, rösningen är tydlig, och det gäller att hålla utkik efter en spång som tar en till ett hygge och vidare in i skogen. Stigen är här lätt och rolig, vindlar sig fram genom fin skog förbi Hanelundasjön till Skärsjön. Där finns vindskydd och rastplats.


Ringlande stig vid Hanelundasjön


Rastplats vid Skärsjön

Kort därefter passerar man salavägen (väg 72) och järnvägen. Efter en bit på grusväg är det fin vindlande stig igen. Bitvis mycket rolig. Leden går då och då på grusväg och det gäller att hålla ögonen öppna så man inte missar rösningen. Vid några sommarstugor tar vägen slut och man är återigen på fin knixig stig, som leder fram till en mycket vacker rastplats vid Tenasjön.

Tenasjön

Från Tenasjön fortsätter på stig söderut, och kommer ut på ett kortare avsnitt grusväg som för en till en utomordentligt rolig stig.  Här finns allehanda svårigheter, hällar, steg, stenar och rötter, och stigen går genom mycket vacker terräng. När man närmar sig Skattmansöådalen blir det lättare.Stora hällar


Brant häll
Knixig stig mot Skattmansöådalen


När man närmar sig Skattmansöådalen blir stigen lättare. Kom fram till Skattmansöådalens parkering. Där finns en skidlift. Men sommartid finns ingen kiosk.Skattmansöådalen – Enköping,  Västra Upplandsleden 

Upplandsleden kan fortsättas söderut ända till Enköping och längre. Mellan Skattmansöådalen och Enköping är det mycket lönande knixig stig, varvat med lummig skogsväg, gärdeskanter, och kortare sträckor på asfalt. Märkningen är tydlig. Upplandsstiftelsen tillhandahåller såväl en översikt som en detaljerad beskrivning.  Svårighetsmässigt varierar leden från lätt till svår. Någon beskrivning görs ej här. Åker man hela vägen mellan Siggefora och Enköping blir det 57 kilometer. Större delen är stig. Bitvis är den mycket rolig. Flera sjöar passeras.

 
Skattmansöådalen
 
Till kartanTill sidans topp                                         MTB runt Uppsala                                Index


.