Morga

Kungshamn och Morga är ett fritids- och naturskyddsommråde sydost om Flottsund. Det ägs och förvaltas av Stiftelsen Friherre Carl Cederströms Minne. Läs mer på Upplandsstiftelsens hemsidor. Morga har ett nätverk av breda hårdpackade stigar som inbjuder till snabb åkning. Området är starkt kuperat och mycket vackert eftersom det sträcker sig längs Ekolns västra strand. Det drar till sig många MTB-åkare. Uppförsbackarna är så branta att man lätt når sin anaerobiska tröskel. Morga är alltså förträffligt för stenhård konditionsträning i branta backar. Åkningen är snabb och lätt och med undandtag för ett par hundra meter i närheten av Fornborgen (led 2) tekniskt ointressant. Morgaområdet finns med på Fritidskarta Lunsen 1:10 000. Men orienteringen är så okomplicerad att någon karta inte är nödvändig.

Snabbaste bilfria vägen till Morga är via Åkantsleden. De finaste i MTB avseende, om man inte kommer från Lunsen, är kanske via Gula Stigen (följ strandstigen från Skarholmen till Flottsund) eller  Södra  Åsarna. Den vanligaste infarten är från Flottsund. Men det går även att komma in i Morgaområdet på flera ställen från gamla stockholmsvägen (väg 255). En sväng genom Morga är en fin avslutning på en tur genom södra Lunsen på Upplandsleden och kan i fördel kombineras med Kyrkstigen, och tar dessutom ned sträckan man måste cykla på bilväg. Dessa leder går naturligtvis också utmärkt att åka i motsatt riktning.

 
Varning !!!
På fina helger vimlar det av fotgängare, folk som har picknick i det gröna, badar, doppar tårna, joggar, flanerar, etc, varför mycket stor försiktighet bör iakttas. Morga är utmärkt för träning när där är folktomt. Men vissa tider är det så mycket folk att det när som helst kan dyka upp någon människa på stigen, i värsta fall i en skymd kurva. Till skillnad från i övriga MTB-områden, där det är omöjligt att köra fort utan att bli totalt mörbultad, kan det dessutom gå rasande fort i Morga. 

Därför är det mycket viktigt att man planerar åkningen framåt, så att man har full kontroll och hela tiden avpassar hastigheten efter vad som kommer framför en på stigen. Vid vissa skymda böjar måste man ta ned farten till 5 - 10 km i timmen så att man kan stanna på högst en meter om så skulle krävas.  

Dessutom skall man komma ihåg att fotgängare har företräde:  Bomba inte fram!!! Skräm inte fotgängare!!!  Var trevlig istället!!!  Var rädd om det goda förhållandet till andra som också älskar att vara där! 

  
 

1 Flottsund — Morga hage (Sjöstigen)
2 Fornborgsslingan
3 Åsen
4 Anslutningar till andra turer


1 Flottsund — Morga hage (Sjöstigen)
 
 
 
 

Svårighetsgrad:  
 

Längd: ca 4 km. 

 
 
 
Mycket snabb omväxlande led på bred hårdpackad stig i underskön natur. Åks ofta på friluftsfrämjandets söndagturer. Den innehåller några branta backar och ett ställe, 5 m, nere vid Ekolns strand kan betecknas som något svårt. 
Sjöstigen
 
Om man kommer från västra sidan ån över flottsundsbron, så tar man av omedelbart efter denna till höger och kör på en liten väg fram till en grindaktig anordning vid Kungshamn. Därefter brant backe och sedan en utförslöpa tills man kommer fram till en grusväg som kommer ned från den stora väg 255. Grusvägen tas till höger och sedan fortsätter man den rakt fram, först ner och sedan, mot ett krön (led 3 tar av till vänster här) där den övergår till bred stig, vilken man kör i en lång blixtsnabb travers längs sluttningen ned till Sandviken vid Ekoln. Därefter fortsätter man den stora stigen längs Ekolns strand, förbi Steniga udden, Bredsand och Oxtorget, till en äng under Fredrikslund.

 
 

Här passeras flera boskapshinder innan man kommer upp på höjder igen vid Gåsnäbbshagen. Härifrån kan man fortsätta till Morga Hage, antingen längs Ekoln (spång) förbi Braxenberget eller genom att ta till vänster, passera boskapshinder och sedan to omedelbart till höger på grusväg som korsar fältet. Framme vid Morga Hage måste man då ta sig genom en boskapsgrind. Glöm inte att stänga den. Vid Morga Hage börjar Fornborgsslingan.

Till Kartan                                                              Ledförteckning2 Fornborgsslingan
 
 
Svårighetsgrad:  + 
 
 

Längd: ca 1 km. 
 

 
Kort men bitvis  tekniskt krävande slinga. Den bör köras medsols. Motsols är den betydligt svårare. Den kan köras i lite olika varianter från Morga hage. Några få meter på vissa varianter skulle kunna motivera en högre svårighetsgradering.
 
Cykla snett (SÖ) uppför äng in i skogen från Morga Hage och följ lätt ringlande stig uppför fram till vägen som leder ner (V) till en strand från gamla stockholmsvägen. Åk nedför denna. Från den går två stigar till höger (N) som går upp på hällar som ligger strax sydost om fornborgen. Man kan ta vilken som helst av dessa stigar. Båda är knixiga och roliga. Åk vidare över hällarna i nordvästlig riktning. Strax före fornborgen finns ett vägskäl.
Fornborgsslingan
Tar man till vänster kommer man upp fram till fornborgen. Stigen går här igenom ett stenröse och är mycket svår ett par meter (krux). Uppe vid fornborgen tar man höger om denna norrut på tydlig stig och åker sedan nedför en mycket brant backe, kommer ut ur skogen och åker på stig över äng tillbaka till Morga hage. Att åka upp till Fornborgen direkt från Morga hage är mycket svårt.

 

Tar man stigen till höger är det väsentligt lättare. Denna stig går norr om fornborgen, och ansluter till stigen som kommer ned från denna efter ca 200 m. Kom ut i Morga Hage till Sjöstigen.

Till Kartan                                                              Ledförteckning3 Åsen
 
 
 
Svårighetsgrad:  

Längd: ca 1,5 km. 

Vacker stig som går uppe på åsen fram till Fredrikslund. Åk in som för sjöstigen (led 1) men tag till höger där grusvägen slutar och följ åsens östra sida, så småningom kommer den upp på krönet vilket följs bort till Fredrikslund, tag österut och kom ned till Fredrikslund och fortsätt tydlig stig längs stängsel neråt till stranden. Här är mycket boskap sommartid och man är tvungen att lyfta cykeln över en boskapsgrind.

Det finns flera stigar mellan leden som går på åsen och sjöstigen (led 1). De är genomgående branta.

Till Kartan                                                              Ledförteckning4 Anslutningar till andra turer

Svårighetsgrad: 

Morga är en mycket vacker och lönande hemfarts- eller utfartsled. Det finns tre uppenbara anslutningar till Lunsens leder.

 

Till Kartan                                                              LedförteckningTill sidans topp                      MTB runt Uppsala                                Index