Leder söder om Lunsen

Under den varma årstiden, när man gärna ligger på väg, finns några långa lönande turer söder om Lunsen. Från Uppsala är dessa åtminstone halvdagsprojekt. Att åka från Södra Upplandsleden från Pilsbo till Brantshammar och vidare genom Lunsen till Lunsentorpet (led 11) och Sävja (led 2 och 1) är en “epic ride” i uttryckets rätta bemärkelse.1 Södra Upplandsleden
2 Aspviken — Ekebo1 Södra Upplandsleden
 
Svårighetsgrad:  
 
 
 
 
 

Längd: ca 15 km till Brantshammar 
 
 
 
 
 
 

Pilsbo, Skokloster i bakgrunden
 

Upplandsleden är orangemärkt. Den går hela vägen från Pilsbo till Lunsentorpet. Stigen är mycket fin, slingrar sig fram genom ett urgammalt kulturlandskap, runstenar, små torp, åkrar, varierande skog. Första gången får man ibland stanna upp och se sig om efter nästa oranga märke. Orienteringen bereder dock inga nämnvärda svårigheter Fritidskarta, Uppsala kommun, 1:75000, rekommenderas. Leden kan även åkas delvis, t ex från väg 255 mot Vickeby. Långa stycken är roligt teknisk stig, men knappast svåra. Några backar är dock mycket svåra.

Pilsbo når man antingen via landväg från Uppsala eller grusväg och stig, längs ån från Stadsparken till Flottsund, genom Morga (Sjöstigen och Fornborgsslingan upp till väg 255) och via Haknäs, Ekhamn, Aspvik (fin stig från Aspvik till Ekebo).

Följ Upplandsleden från Pilsbo Friluftsområde. Brant svår ascent från Pilsbo. Första 2 kilometrarna finns enstaka ställen där det ligger mycket ris, och några enstaka träd över leden. Det är dock inga svårigheter att ta sig fram. Bitvis är det skog, ibland äng, och på några ställen gärdeskanter som gäller. Tekniskt är leden rolig. Stigen är fin och bitvis småknixig. Kom fram till ett djupt dike med bro, korsa den och åk genom lummiga hagar är stigen kan vara otydlig fram till vägen från Örelund. Korsa den. Stigen går norr om den och är mycket fin och något teknisk fram till Ny Örby.

 
Södra Upplandsleden Södra Upplandsleden
Södra Upplandsleden Södra Upplandsleden
 
Från Ny Örby går leden på väg, fram till Sigtunavägen, och vidare mot Vassunda. Vid Vassunda går den uppför en mycket brant och svår backe. På andra sidan korsar man väg 255 och fortsätter fram till Vickeby, Tomta och Västra Ängby, på stig som sällan gås eller åks, väg sista biten till Tomta. Tag till höger och följ Knivsta vägen drygt 500 m. Tag till vänster vid oranga pilar över torvmosse och vidare på fin teknisk stig fram till Västra Ängby. Vidare i knixig terräng. Kom ut på vägen mellan Brantshammar och Alsike vid Kronhem.
 
Södra Upplandsleden
Södra Upplandsleden
Södra Upplandsleden Södra Upplandsleden
 
När man kommer ut på vägen från Brantshammar till Aliske kan man antingen ta till vänster och fortsätta Upplandsleden (led 11 i Lunsen) till Lunsentorpet eller till höger till Alsike och därifrån åka genom Lunsen (led 12 el 13). Det senare är kortare.

Till kartan                                                                                        Till innehållsförteckningen


2 Aspvik – Ekebo
 
Svårighetsgrad:  
 
 

 
 

Längd: ca 1,2 km (på stig) 
 
 
 
 
  

Vacker stig längs Skofjärden. 
 

Aspvik Ekebo
 
 
 
Åk förbi Haknäs fritidsområde ut till Aspvik och Stavsund på grusvägar, finn tydlig, stor stig som går söderut på sluttningar ovanför Skofjärden. Följd denna fram till Ekebo, därifrån leder en väg söderut, till Västersjö och Pilsbo, varifrån man kan åka Upplandsleden mot Vassunda, Västra Ängby och Alsike.

Aspvik Ekebo
Aspvik Ekebo
Till kartan                                                                                        Till innehållsförteckningenTill sidans topp                                               MTB runt Uppsala                                Index