Storskogen
Nordost om Uppsala mellan Jälla och Storvreta ligger Storskogen. Det finns en hel del möjligheter till fin MTB-åkning i den. Den bästa och mest detaljerade kartan är Jälla – Storvreta 1:15 000. Storskogen är som namnet antyder stor och nätverket av stigar är begränsat; till vilket bidrar att den inte alls drar till sig folk på samma sätt som Lunsen och Nåsten. I norra änden runt Storvreta finns en del stig, och enligt uppgift en MTB-bana vid Tiptoppen, Storvretas skidbacke. I södra änden runt Jälla finns dock gott om stig. Vi har endast åkt delar av dem och kan därför (idag) ej göra detaljerade beskrivningar. Men det kan konstateras, att för MTB-åkare utrustade med karta finns massvis av potential för rolig åkning.

Man kan ta sig till Storskogen från flera håll. Trevligast från centrala Uppsala är via Galgbacken – Röboåsen och Tunåsen och vidare längs Vattholmavägen, över järnvägen och sedan till höger vid första vägkorsningen. Man kan också åka Vaksalagatan och väg 288 ut, men den är tidvis hårt trafikerad. En annan variant är via Norrhällby, följ Almungegatan ut från Vaksala kyrka. Dessutom kan man åka från Storvreta.


 

1 Vittulsberg – Rörken
2 Jälla – Storvreta
3 Rörkenvägen – Jälla
4 Östra Linnéstigen

1 Vittulsberg – Rörken

Svårighet: 

Längd: ca 5 km.

Grus och körväg som förbinder Vittulsberg med Rörken. Vissa delar är mycket snabba men viss försiktighet är tillrådlig. På några ställen finns djupa hål som kan vara fatala om man inte är beredd.

Till Vittulsberg tar man sig antingen från Gamla Uppsala, eller från Torslund på stora vägen (väg 288) till Östhammar och Öregrund. Den förra vägen har mycket mindre trafik. Vid Vittulsberg tar man av norrut, bortom en lada och åker ut på fält längs en körväg, vilken gradvis svänger österut, och så småningom går in i skogen. Resten av vägen till Rörken är grusväg.

 
Till kartan  Till ledförteckning


2 Jälla – Storvreta

Svårighet: 

Längd: ca 6 km

Mycket krävande stig längs kraftledningsgata. Den åks och gås sällan varför stigen ofta är otydlig eller snudd på obefintlig. Turen är perfekt för sommarkvällar.

Från Jälla åker man västerut mot Oxkällan, tills man finner kraftledningsgatan, en liten brant stig leder upp på den. Härifrån följer man kraftledningsgatan norrut på mycket knixig och bitvis otydlig stig. Efter 1,5 km kommer man fram till vägen mellan Vittulsberg och Rörken (led 1), passera den och fortsätt norrut längs kraftledningsgatan.

Det är också givetvis möjligt att ansluta till leden här. Norrut är leden fortsatt svår, vissa ställen är mycket knixiga, i 1,6 km. När man kommer ut på en öppen äng möter man en stig som kommer från väster. Tag denna åt öster rakt in i skogen. Terrängen är här smått bökig med tuvor och kärr. Ju längre in man kommer i skogen desto tydligare och lättare blir stigen. Kom fram till grusväg knappt 1 km från ängen.

Följ grusvägen norrut. Kom in i östra Storvreta efter ca 3 km.
 
Till kartan  Till ledförteckning


3 Rörkenvägen – Jälla

Svårighet: 

Längd: ca 3 km.

Skidled. Åks och gås sällan.

Tag av från led 1 vid rösning söderut på liten stig, tag till höger (SV) på andra sidan dike efter drygt 300m, och följ markeringarna först västerut sedan mot söder. När man stöter på en annan stig tar man till vänster och följer denna först åt öster sedan söder tills man kommer fram på körväg, vilken följs till Jälla.

 
Till kartan  Till ledförteckning


4 Östra Linnéstigen

Svårighet: 

Längd. ca 1,5 km

Fin småknixig stig. En rolig möjlighet om man cyklar i trakten men knappast värd att åka bara för dess egen skull.

Börja vid Torslund, och följ rösningen, små skyltar med Linné, i nordostlig riktning. Halvvägs till Jälla passerar man en väg, på dess norra sida blir stigen något mer krävande. Kom fram till stora vägen vid Jälla. Härifrån kan man fortsätta antingen in i Storskogen eller till Skölsta.

 
Till kartan  Till ledförteckningTill sidans början                                   MTB runt Uppsala                                Index


.