Skölsta

Skölstaområdet öster om Uppsala har ett par relativt krävande stigar som kan utgöra fin omväxling. För den som bor i de östra stadsdelarna är Skölsta idealiskt nära. Vid torrt väglag kan man åka ut på cykelbanor till Årsta och sedan på en körväg längs museijärnvägen till en bondgård varifrån man åker på vägen ut till Skölsta. Vid väta är det bättre att åka Almungegatan och landsvägen från Vaksala kyrka. Andra vägar till Skölsta är över gärdena till Lunda, Knivsbrunna eller Vedyxa. Till Vedyka kan man även åka cykelbana längs väg 282, stora Almungevägen.
Turer i Skölsta kan med fördel kombineras med Östra Linnéstigen eller i Jällaområdet.

Den bästa kartan över Skölstaområdet är Vedyxa, 1:10 000.
 
 
1 Skölstarundan
2 Vedyxa – Lunda


1 Skölstarundan

Svårighet: 

Längd: 5,5 km

Mycket rolig omväxlande och bitvis tekniskt krävande runda nära Uppsala.

Man börjar vid tavla med en skiss av leden, Skölsta skid- och vandringsled, i hörnet vid museijärnvägen. Korsa järnvägen och åk söderut på fin småknixig stig som är tydligt markerad. Passera två avtagsvägar, vid den första tar man till höger vid den andra till vänster. Röda pilar anger rätt riktning. Kom ned till litet torp och följ körväg ca 200 m, tag sedan till vänster upp i skog på stig, och kom strax fram till Lunda. Vid Lunda åker man nära en villa på dess norra sida. Härifrån går stigen i småknixig terräng fram till Viltvatten, ett stort kärr. Vid detta passeras två broar. Fortsätt vidare i teknisk terräng fram till hörnet av en inäga. En annan stig märkt med gula band på träden tar här till vänster (V). Tag istället lätt till höger, längs led markerad med stolpar med röda toppar genom teknisk terräng fram till järnvägen.

Korsa järnvägen på brädövergång. På dess norra sida fortsätter man i norostlig riktning längs dike tills man kommer ut på en stor öppen äng. Här finns körspår. Åk norrut på ängen längs dem fram till en liten stuga som ligger till höger. Här övergår körspåren till väg vilken man följer fram till en vägbom. Snart efter den tar man av till vänster (S) och åker rolig knixig stig fram till en grusväg, vilken man tar till höger: efter 600 meter är man tillbaka till utgångspunkten för rundan.


Till kartan  Till ledförteckning


2 Vedyxa – Lunda

Svårighet: 

Längd: ca 3,5 km.

Underskön sommarled. Den kan knappast betecknas som svår, fast orienteringen genom hagar och stängsel kan vara något krävande. Leden kan med fördel användas som en del av rundturer öster om Uppsala.

Grundprincipen för orienteringen är att man håller sig i eller nära skogbrynet. Bitvis är det körväg. Efter Knivsbrunna kan man åka antingen inne i skogen eller trassla sig förbi stängsel till Lunda. Därifrån kan man antingen åka väg till Uppsala eller fortsätta på Skölstarundan.
 
Till kartan  Till ledförteckning

Till sidans början                                   MTB runt Uppsala                                Index